Контакт

Основна школа "Доситеј Обрадовић"

16212 Свође

Телефон 016/861-102

email: dositejo.svodje@gmail.com