О школи

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ налази се у Јабланичком округу, општини Власотинце на раскрсници регионалног пута Лесковац-Пирот-Црна Трава… Школа је основана 1895. године а од 1951. је осморазредна школа. Истуренo одељење ради у   Борином Долу.

У школској 2019/2020. години наставу похађа 17 ученика.

МИСИЈА ШКОЛЕ ЈЕ ДА ПОСТАНЕ ЦЕНТАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНОГ   И ДУХОВНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА. ОСНОВНИ ПРИНЦИП ЈЕ ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА СВАКОГ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНОГ КАО И РАЗВИЈАЊЕ САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА УСВАЈАЊА ЗНАЊА, ПОДСТИЦАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА.  НЕГУЈЕМО МЕЂУСОБНО РАЗУМЕВАЊЕ И УВАЖАВАЊЕ, ТОЛЕРАНЦИЈУ И ПРАВО НА РАЗЛИЧИТОСТ!

Запослени у школској 2019/2020. години

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ – ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

НЕНАД ИЛИЋ – ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

КООРДИНАТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОЛИВЕРА ПЕТКОВИЋ– ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА

СТРУЧНИ САРАДНИК- ПЕДАГОГ

МИЉАНА СТАМЕНКОВИЋ – МАСТЕР ПЕДАГОГ

СТРУЧНИ САРАДНИК- БИБЛИОТЕКАР

ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ– ПРОФЕСОР РЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

НАСТАВНИ КАДАР

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ – ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ,РАЗРЕД1,2,3 4.

,2

СРПСКИ ЈЕЗИК

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ/ РАЗРЕД 6,7,8.

СТРAНИ ЈЕЗИК

РУСКИ ЈЕЗИК :

ЉИЉАНА СТАМЕНКОВИЋ, НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА/ РАЗРЕД  6.

МИРОЉУБ СТОЈИЛКОВИЋ, НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА/ РАЗРЕД 7,8

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

МАРКО ПАВЛОВИЋ, ПРОФЕСОР ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА/ РАЗРЕД 6,7,8.

МАТЕМАТИКА

БРАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ, ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ /РАЗРЕД 6,7,8

ЛИКОВНА КУЛТУРА; ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

БОЈАН ЂОКИЋ, ПРОФЕСОР ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ/ РАЗРЕД 6,7,8

МУЗИЧКА КУЛТУРА

АНЂИЦА АНЂЕЛКОВИЋ, НАСТАВНИК МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ/ РАЗРЕД 6,7,8

БИОЛОГИЈА

МИРОЉУБ САВИЋ, ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ/ РАЗРЕД 6,7,8

ИСТОРИЈА

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ/ РАЗРЕД 6,7,8

ГЕОГРАФИЈА

ЈАДРАНКА ЂОКИЋ, ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ/ РАЗРЕД 6,7,8

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

МИЛЕНА АЛЕКСИЋ, ПРОФЕСОР ТИО / РАЗРЕД 6,7,8

ХЕМИЈА

МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ / РАЗРЕД 7,8

ФИЗИКА

ДЕЈАН МИТИЋ / РАЗРЕД 6,7,8

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ/ ИЗАБРАНИ СПОРТ

БРАНИСЛАВ СПАСИЋ , ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА/ РАЗРЕД 6,7,8

 

АЛЕКСАНДАР ЦЕЦИЋ, ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

 

КУВАР

МИРОСЛАВ ЗЛАТКОВИЋ, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ДОМАР

ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

КАТАРИНА ЗЛАТКОВИЋ

ВИОЛЕТА КРСТИЋ

ДУШАНКА МИЛОШЕВИЋ