О школи

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ налази се у Јабланичком округу, општини Власотинце на раскрсници регионалног пута Лесковац-Пирот-Црна Трава… Школа је основана 1895. године а од 1951. је осморазредна школа. 

МИСИЈА ШКОЛЕ ЈЕ ДА ПОСТАНЕ ЦЕНТАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНОГ   И ДУХОВНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА. ОСНОВНИ ПРИНЦИП ЈЕ ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА СВАКОГ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНОГ КАО И РАЗВИЈАЊЕ САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА УСВАЈАЊА ЗНАЊА, ПОДСТИЦАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА.  НЕГУЈЕМО МЕЂУСОБНО РАЗУМЕВАЊЕ И УВАЖАВАЊЕ, ТОЛЕРАНЦИЈУ И ПРАВО НА РАЗЛИЧИТОСТ!

Запослени у школској 2022/2023. години

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ – ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

НЕНАД ИЛИЋ – ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

КООРДИНАТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОЛИВЕРА ПЕТКОВИЋ– ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

МИЉАНА ТОДОРОВИЋ – ПЕДАГОГ

ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ БИБЛИОТЕКАР ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

НАСТАВНИ КАДАР

РАЗРЕДНА НАСТАВА

АНА МИЉКОВИЋ – ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

СТРAНИ ЈЕЗИК

РУСКИ ЈЕЗИК :

ДРАГОСЛАВ АЛЕКСИЋ, НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА

МИРОЉУБ СТОЈИЛКОВИЋ, НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

МАРКО ПАВЛОВИЋ, ПРОФЕСОР ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

БРАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ, ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ 

ЛИКОВНА КУЛТУРА; ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

БОЈАН ЂОКИЋ, ПРОФЕСОР ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

АНЂИЦА АНЂЕЛКОВИЋ, НАСТАВНИК МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

БИОЛОГИЈА

МИРОЉУБ САВИЋ, ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ

 

ИСТОРИЈА

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ

ГЕОГРАФИЈА

ЈАДРАНКА ЂОКИЋ, ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

КРИСТИНА СТОЈИЉКОВИЋ ,  ПРОФ.РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ХЕМИЈА

МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ 

ФИЗИКА

ДЕЈАН МИТИЋ, МАГИСТАР ФИЗИКЕ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

БРАНИСЛАВ СПАСИЋ , ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

 ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

АЛЕКСАНДАР ЦЕЦИЋ, ПРОФ. ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

КУВАР

МИРОСЛАВ ЗЛАТКОВИЋ, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

КАТАРИНА ЗЛАТКОВИЋ

ДУШАНКА МИЛОШЕВИЋ

НЕМАЊА СТОЈАНОВИЋ