Помоћ у писању домаћих задатака

Писање  домаћих задатака је  чест узрок неслагању између деце и родитеља. Деца ту активност често не воле и избегавају је. Јако их је важно, од почетка школовања, навикавати да је то њихова обавеза и да је...
Read More

Неколико техника које помажу у учењу

Подвлачење битних чињеница, идеја или детаља (важно је  разликовати битне од небитних чињеница те да оне битне посебно означекако би их лакше памтиле )Састављање питања (када дете научи да поставља питања из...
Read More
Top